Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Geometrik Cisimler (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Geometrik Cisimler
TESTİN ADI:Geometrik Cisimler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Geometrik Cisimler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Kare prizmanın yüzlerinin sayısı ve ayrıt sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
C

2)

Yukarıda açınımı verilen küp kapatıldığında hangi numaralı yüzler birbirine paralel olmaz?


CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi bir kare prizmanın açınımı olabilir?


CEVAP
A

4)

Yukarıda açınımı verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi bir küpün açınımı olamaz?


CEVAP
D

6) Ayrıt uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
C

7) Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan küpün tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?


CEVAP
B

8)

Yukarıda açınımı verilen kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
B

9) Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm ve yüksekliğinin uzunluğu 7 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
A

10)

Ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 4 cm ve 6 cm olan kare prizma şeklindeki bir kutunun üzerine ayrıt uzunluğu 4 cm olan küp şeklindeki bir kutu, tabanı kare prizmanın tabanı ile çakışacak şekilde konuluyor.

Oluşan yapının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
D

11) Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı, bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır?


CEVAP
C

12) Ayrıtlarının uzunlukları 8 cm, 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun dış yüzeyinin tamamı 350 santimetrekarelik kâğıtla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.

Buna göre kaplamadan sonra geriye kalan kâğıdın bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetrekaredir?


CEVAP
A

11 yorum