Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS: Matematik
TESTİN KONUSU:Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
TESTİN ADI:Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Birim karelerden oluşan kağıtta verilen E noktasının F noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
A

3)

Kareli kağıtta [AP] ve M, N, L, T, R noktaları verilmiştir.

Bu noktalardan hangi ikisi birleştirilirse [AP]’na eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur?


CEVAP
C

4)

Kareli kağıtta verilen şekildeki 14 doğru parçasından kaç tanesinin uzunluğu birbirine eşittir?


CEVAP
B

5)

Kareli kağıtta [AB ve K, L, M, N, P, R noktaları verilmiştir.

Buna göre A noktası hangi noktalarla tek tek birleştirilirse her defasında dar açı elde edilir?


CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır?


CEVAP
A

7)

Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

8)

Noktalı kağıtta verilen d doğrusunun üzerindeki noktalardan hangisi T noktası ile birleştirilirse d doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir?


CEVAP
C

9)

Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

10)

Kareli kağıtta [AB] ve C, K, L, M, N noktaları verilmiştir.
C noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştirilirse elde edilen doğru parçasının uzunluğu [AB]’nın uzunluğuna eşit olmaz?


CEVAP
C

11)

Kareli kağıtta verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır?


CEVAP
D

12)

Kareli kâğıtta A, P, R, S, T noktaları verilmiştir.

A noktasının 4 birim sağında ve 1 birim yukarısında bir K noktası, 2 birim aşağısında ve 1 birim sağında ise bir L noktası işaretleniyor ve [KL] çiziliyor.

A noktası aşağıdaki noktalarında hangisi ile birleştirilirse elde edilen doğru parçası [KL]’na paralel olur?


CEVAP
B

12 yorum