Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Üçgenler ve Dörtgenler – 1 (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Üçgenler ve Dörtgenler – 1
TESTİN ADI:Üçgenler ve Dörtgenler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üçgenler ve Dörtgenler – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir?


CEVAP
C

2)

Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

3)

Şekildeki sekizgen KL ve LM doğru parçaları boyunca kesilirse elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisi olur?


CEVAP
B

4)

Şekilde H noktası [AB]’nın üzerindedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ABCDEF çokgeninin köşegenlerinden biri değildir?


CEVAP
D

5)

Şekildeki F, H, K, L noktaları ABCDE çokgeninin kenarları üzerindedir

Buna göre hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası ABCDE çokgeninin köşegeni olur?


CEVAP
A

6)

Kareli kâğıtta K ve L noktaları verilmiştir. Samet ise geniş açılı bir KLM üçgeni oluşacak şekilde bir M noktası işaretleyecektir.

Samet’in işaretleyeceği M noktasının konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz?


CEVAP
C

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
B

8)

Kareli kâğıtta verilen K, L, M, N noktalarından hangi üçünün köşe olduğu üçgen dar açılı üçgendir?


CEVAP
A

9) Aşağıdaki kareli kâğıtta çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir?


CEVAP
D

10)

Kareli kağıtta bir kenarı [AB] olan ikizkenar üçgen çizilecektir.

Bu ikizkenar üçgenin üçüncü köşesi aşağıdaki noktalardan hangisi olur?


CEVAP
D

11) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur?


CEVAP
A

12) Aşağıdaki üçgenler kenarlarına göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
C

15 yorum