Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Üçgenler ve Dörtgenler – 2 (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Üçgenler ve Dörtgenler – 2
TESTİN ADI:Üçgenler ve Dörtgenler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üçgenler ve Dörtgenler – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Şekildeki KLMN parelelkenarında m(KLM) = 70° olduğuna göre m(LMN) kaç derecedir?


CEVAP
C

2)

Şekildeki ABCD paralelkenarında m(BKA) = 62° ve m(CDA) = 55° olduğuna göre m(KAB) kaç derecedir?

CEVAP
C

3)


CEVAP
D

4) Bir dörtgenin iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 140° olduğuna göre diğer iki iç açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir?


CEVAP
A

5)

Kareli kâğıtta [AB] ve K, L, M, N, P noktaları verilmiştir. Uç noktaları K, L, M, N ve P noktaları olacak şekilde doğru parçaları çiziliyor.

Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin uç noktaları sırasıyla [AB]’nın uç noktaları ile birleştirildiğinde bir paralelkenar elde edilir?


CEVAP
D

6)


CEVAP
B

7) I. Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60° dir.
II. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90° dir.
III. Tüm iç açıları eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir.
IV. Üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90° olabilir.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın genel özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
D

10)


CEVAP
B

11) Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri her zaman dik kesişir?


CEVAP
A

12)


CEVAP
C

4 yorum