Kazanım Testleri

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Yüzdeler (2019-2020)

5. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU: Yüzdeler
TESTİN ADI: Yüzdeler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yüzdeler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

2)

Yukarıdaki kareli kâğıtta boyalı bölgenin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

3) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

4) Ondalık gösterimi 0,2 olan sayının yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

5)

Yukarıda kare, üçgen ve daire ile sembolize edilen yerlere yazılması gereken semboller aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

6)


CEVAP
A

7) 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8’i kızdır.

Sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının yüzde olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

9) Bir ankete katılan kişilerin % 35’i “katılıyorum” cevabını vermiştir.

Ankete 200 kişi katıldığına göre “katılıyorum” cevabını veren kaç kişi vardır?


CEVAP
C

10)Mustafa ve Sabri 140 000 lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır.
Bu sermayenin % 60’ını Sabri, kalanını Mustafa vermiştir

Buna göre Mustafa kaç lira vermiştir?


CEVAP
A

11) Zeynep 70 lirasının % 20’sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Zeynep kardeşine kaç lira vermiştir?

Zeynep kardeşine kaç lira vermiştir?


CEVAP
D

12)

Şekildeki dökdörtgen 50 eş kareye ayrılmış ve her karenin içine A, B ve C harflerinden biri yazılmıştır.
Buna göre bu dikdörtgenin
I. % 50’sine A harfi,
II. % 10’una B harfi,
III. % 30’una C harfi
yazılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

22 yorum