Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Bilim, Teknoloji ve Toplum – 2 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Mardin evlerinin neredeyse tamamının yapımında da kullanılan malzeme taştır, bu taşlar normal taştan ayrı olarak açık renkli sarımsı bir yapıdadır.

Mardin de yapı malzemesi olarak taş tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
A

2) Kapadokya bölgesinde turizm faaliyetleri oldukça gelişmiştir.

Bu bölgede turizm faaliyetlerinin gelişmiş olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
D

3)

Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır?

CEVAP
C

4) • Yükselti fazladır.
• Tarım alanları sınırlıdır.
• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.

Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir?

CEVAP
B

5) Bölgede doğal ve beşerî ortamın uygun olması, bölgedeki ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. Keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday bunlardan bazılarıdır. Bölgenin önemli şehirlerinden İstanbul, tüm Türkiye’nin ithalat, ihracat, bankacılık ve sigortacılık merkezi hâline gelmiştir.

Yukarıdaki metinde özellikleri sıralanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
A

6)

Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır?

CEVAP
D

7) I. Konya’da şeker pancarı tarımının yapılması.
II. Şekerin Konya’da fabrikadan Ankara’ya getirilmesi.
III. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılması.

Yukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

CEVAP
A

8) Hammaddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri hammadde kaynağına yakın yerlerde kurulur.

Bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez?

CEVAP
D

9) Ülkemizde yetiştirilen buğdayın olgunlaşma süresi bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

Bu farklılığın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
A

10) Doğu Anadolu Bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin göç vermesinin en önemli nedenidir?

CEVAP
D

11) Karadeniz Bölgesi’nin;
• Uzun bir kıyı şeridine sahip olması,
• Bitki örtüsünün orman olması,
• Her mevsim yağışlı olması,
• Engebeli yer şekillerine sahip olması

özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin bölgede daha az gelişmesi beklenir?

CEVAP
C

12)

Haritada verilen yerler ile bu yerlerde gelişen sanayi faaliyetleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

CEVAP
B

2 yorum