Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Birey ve Toplum – 1 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Birey ve Toplum
TESTİN ADI:Birey ve Toplum – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Birey ve Toplum – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.

Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem’e katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
D

2) Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

CEVAP
B

3) I. Savaşlar,
II. Doğal afetler,
III. Yoksulluk

Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına engel olabilir?

CEVAP
D

4) Buse, okuluna yürüyerek gitmektedir. Fakat trafiğin yoğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

CEVAP
B

5) Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun sorunlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?

CEVAP
A

6) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?


CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri değildir?CEVAP
D

8) I. Mahallede maç yapan çocuklar
II. Otobüs durağında bekleyen kişiler
III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler
IV. Sokakta gezen insanlar

Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur?

CEVAP
B

9)

Buna göre Ahmet’in aile içerisindeki rolü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir?


CEVAP
B

11) l. Ders çalışmak
ll. Kamp kurallarına uymak
lll. Güvenliği sağlamak

Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rollere aittir?

CEVAP
D

12)

Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

CEVAP
A

79 yorum