Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Birey ve Toplum – 2 (2019-2020)

5 . Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU: Birey ve Toplum
TESTİN ADI: Birey ve Toplum – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Birey ve Toplum – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk gününde okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi.

Elif’in okuldaki rolü aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
A

2) Sorumluluklarını yerine getiren bir bireyin;
I. daha az sorunla karşılaşması,
II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması,
III. başarılı ve mutlu olması

durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir?

CEVAP
C

3)

Mehmet’in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?

CEVAP
D

4) Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiştir?


CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi 6.sınıftaki Ömer’in okuldaki sorumluluklarından biri olamaz?


CEVAP
B

6)I. Oy kullanmak,
II. Vergi vermek,
III. Odamızı düzenli tutmak,
IV. Askere gitmek

Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımız arasında gösterilebilir?

CEVAP
C

7) Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı Meryem’in mahallesine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem’in mahallesinde bu göçlerden sonra;

I. konut ihtiyacının artması,
II. nüfusun artması,
III. işsizlik oranının düşmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşanması beklenir?

CEVAP
B

8) Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış değildir?

CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyutluluğu ile ilgili yanlış bir bilgidir?

CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gelişimine sağladığı faydalardan biri değildir?

CEVAP
B

11)

Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmıştır?

CEVAP
D

12) Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz?


CEVAP
A

26 yorum