Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Etkin Vatandaşlık – 1 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Etkin Vatandaşlık
TESTİN ADI:Etkin Vatandaşlık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Etkin Vatandaşlık – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir?

CEVAP
A

2) Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak, toplumun önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu ihtiyacı karşılayan birçok kurum vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan değildir?

CEVAP
D

3) I. Çocuk Esirgeme Kurumu
II. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
III. Sağlık Ocakları
IV. Aşevleri

Yukarıdakilerden hangileri toplumun temel ihtiyacı olan barınma ile ilgili kurum ve kuruluşlardandır?

CEVAP
A

4) Devlet, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Ancak nüfusun giderek artması dolayısıyla devlete destek olacak kuruluşlara ihtiyaç duyulmuştur.

Gönüllülerin desteğiyle toplum için hizmet eden bu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
A

5) Ülkemizde merkezi yönetime ve bakanlara yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek ve denetim yapmak gibi amaçlarla oluşturulmuş çeşitli kurumlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan değildir?

CEVAP
D

6)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?


CEVAP
C

7) Sivil Toplum Kuruluşları bireysel ya da toplumsal ihtiyaçları karşılar.
Buna göre;
I. Sorumluluk duygusunu geliştirmesi,
II. Dayanışma duygularını pekiştirmesi,
III. Hoşgörülü olmayı sağlaması,

ifadelerinden hangileri Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal katkılarındandır?

CEVAP
D

8) • Topluma ağaç ve orman sevgisi kazandırmak
• Hayvancılığın temeli olan meraları koruyup geliştirmek
• Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek olmak

Yukarıda kuruluş amaçları verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir?

CEVAP
C

9)

Yukarıda verilen sivil toplum kuruluşunun çalışmalarıyla ilgili olarak;
I. Toplumun sağlık ihtiyacını karşıladığı,
II. Çevreyi koruduğu,
III. Kültürel değerleri koruduğu,

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir?


CEVAP
B

11) Abdullah her sabah okuluna toplu taşım araçları ile gitmektedir. Fakat mevcut hareket saatlerinin yetersiz olmasından dolayı okula geç kalmakta ya da okulda uzun süre beklemektedir.

Abdullah’ın bu sorunun çözümü aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisinin görev alanına girmektedir?

CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir?


CEVAP
B

13 yorum