Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 1 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:İnsanlar, Yerler ve Çevreler
TESTİN ADI:İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derinliğini gösterir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk koyulaşır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mavi renk ile gösterilir?

CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını, dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır?


CEVAP
B

3) •Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikmesiyle oluşan yer şeklidir.
• Yeryüzünün, çevresine göre yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir.
• Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.

Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

CEVAP
C

4) Türkiye fiziki haritası incelendiğinde doğusunda kahverengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında gösterilemez?

CEVAP
D

6) • Yazlar sıcak ve kurak geçer.
• Kış ayları ılık ve yağışlıdır.
• Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır

Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
D

7) Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşaptır.

Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir?

CEVAP
C

8)Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düştüğü yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenir?

CEVAP
A

9)Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir.


Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

CEVAP
C

10) Olumsuz hava şartları aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde en az etkilidir?


CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri değildir?


CEVAP
D

12) Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkte gösterilmektedir.

Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir?

CEVAP
A

19 yorum