Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 2 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF: 5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:İnsanlar, Yerler ve Çevreler
TESTİN ADI:İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Erzurum – Kars yöresinde yaz yağışları etkili olduğu için gür çayır ve otlaklar yaygındır

Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır?

CEVAP
C

2) Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış etkenlerle aşındırıp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına – – – – denir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

CEVAP
B

3) I. Tarıma elverişli arazilerin olması
II. Su kaynaklarının yetersiz olması
III. Ticaretin yoğun olması
IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması

Yukarıdakilerden hangileri bir bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili faktörler arasındadır?

CEVAP
D

4) Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tutunamayan kar kütleleri bulunduğu yerden koparak yuvarlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur.

Bu olayın aşağıdaki illerimizden hangisinde görülme ihtimali daha azdır?

CEVAP
C

5)Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangınlarının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır.

Bu duruma Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir?

CEVAP
B

6) Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir.

Buna göre erozyonun meydana geldiği illerimizde aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha etkili bir önlemdir?

CEVAP
B

7) Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi’nde ahşap evler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Akdeniz Bölgesi’nde taş evler tercih edilir.

Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

CEVAP
D

8) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerinden değildir?


CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?


CEVAP
B

10)

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde heyelan görülme ihtimali daha fazladır?

CEVAP
C

11) Trabzon, Rize ve Giresun’un dağlık kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında;
I. su kaynakları,
II. ormanların varlığı,
III. yer şekilleri

unsurlarından hangilerinin etkisi vardır?

CEVAP
D

12) Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır?

CEVAP
A

25 yorum