Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 3 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:İnsanlar, Yerler ve Çevreler
TESTİN ADI:İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnsanlar, Yerler ve Çevreler – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulunan toprağın su, rüzgâr vb. etkilerle aşındırılarak başka yerlere taşınmasında erozyon denir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değildir?

CEVAP
D

2) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları etkili olmamıştır?


CEVAP
D

3)

Yukarıdaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölgede deprem olma ihtimali daha azdır?

CEVAP
C

4) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan değildir?


CEVAP
A

6) I. Yer şekilleri
II. Yer altı kaynakları
III. Ulaşım yolları

Yukarıdakilerden hangilerinin iklimin oluşmasında etkili olduğu söylenir?

CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?


CEVAP
D

8)Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritada yeşil renk ile gösterilebilir?


CEVAP
A

9) I. Ulaşımın kolay olması
II. Ilıman iklime sahip olması
III. Yer şekillerinin engebeli olması
IV. Sanayisinin gelişmiş olması

Yukarıdakilerden hangileri bir bölgenin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde etkilidir?

CEVAP
D

10) Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan;
I. Yeryüzü şekilleri,
II. Ekonomik faaliyetler,
III. İklim özellikleri
hangileri doğal sebeplerdendir?


CEVAP
C

11) . Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreyi kullanma biçimlerinden değildir?


CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının oluşmasında etkilidir?


CEVAP
A

7 yorum