Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Kültür ve Miras – 2 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Kültür ve Miras
TESTİN ADI:Kültür ve Miras – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kültür ve Miras – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Tarihçiler, geçmişten günümüze kadar olan zamanı öğrenilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmışlardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler” olarak adlandırmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “tarihi devirlere” aittir?

CEVAP
C

2) Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sanatlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez?

CEVAP
A

3) Türkülerimiz halkımızın zengin kültürünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal afet, yas, düğün, aşk gibi olaylar türkülerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden değildir?

CEVAP
B

4) Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilebilir?

CEVAP
A

5)Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş hâlidir. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik’te yaygın olarak yapılmaktadır.

Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
A

6) El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyundur. Baştan ayağa dalgalanma figürleriyle fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
C

7)Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösteren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiği, hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildiği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir?


CEVAP
C

8) Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir.
Buna göre;
I. Silifke Kalesi − Mersin
II. Selimiye Camii − Edirne
III. Abant Gölü − Bolu
hangileri tarihî mekândır?


CEVAP
A

9) Geçmiş Dönem:Bayramlarda aile büyüklerine ve akrabalara gidip bayramlaşılırdı.
Günümüz:Bayramlaşmalar artık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bayram kutlamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir?

CEVAP
C

10) Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî − kültürel bir öge değildir?


CEVAP
D

11) Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Geçmişte düğünler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Günümüzde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

CEVAP
B

12) Ergenekon Destanı’na göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır.

Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
C

5 yorum