Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Küresel Bağlantılar – 2 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU: Küresel Bağlantılar
TESTİN ADI: Küresel Bağlantılar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Küresel Bağlantılar – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Günümüzde iletişim teknolojisinin oldukça gelişmiş olması ticareti de kolaylaştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi Fransa’ya giden turistlerin görebileceği kültürel öğelerden biridir?


CEVAP
D

3) İnsanlığın hem geçmişini hem de geleceği içerisine alan maddi ve manevi değerlerin bütününe …………………………. adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi getirilmelidir?

CEVAP
D

4) Aşağıdakilerden hangisi turizmin sosyal ve kültürel faydaları arasında gösterilemez?


CEVAP
C

5) Trabzon’un Maçka ilçesinin Altındere Vadisine hâkim Karadağ eteklerinde Sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan ……………….., halk arasında Meryem Ana adı ile anılır.

Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

CEVAP
B

6) I. Toplumların birbirini yakından tanıması
II. Kültürler arası etkileşim meydana getirmesi
III. Uluslararası ticaretin artması

Yukarıda verilenlerden hangileri turizmin uluslararası ilişkilerdeki etkisine örnek gösterilebilir?

CEVAP
D

7)

Yukarıda Türk tarihinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri gösterilmiştir. Bu belgeler aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bulunmaktadır?

CEVAP
B

8) Ortak miras değerlerimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

9) Aşağıda verilen kültürel öğe ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


CEVAP
A

10) • Hattuşaş – Çorum
• Truva Antik Kenti – Çanakkale
• Nemrut Dağı – Adıyaman
• Selimiye Cami ve Külliyesi – Edirne
Ülkemizde bulunan bu tarihi eserler UNESCO tarafından dünya mirasları listesine alınmışlardır.

Bu eserlerin dünya mirası olarak görülmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

CEVAP
C

11) Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi dünya ortak mirasını korumak amacıyla kurulmuştur?

CEVAP
C

12) Turizm; dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi turizmin katkıları arasında gösterilemez?

CEVAP
C

3 yorum