Kazanım Testleri

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi – Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2 (2019-2020)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Sosyal Bilgiler
TESTİN KONUSU:Üretim, Dağıtım ve Tüketim
TESTİN ADI:Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Üretim, Dağıtım ve Tüketim – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) İş adamı Harun Bey, Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde süt ürünleri fabrikası açmak istiyor.

Buna göre, fabrika kurulduğunda ilçede aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?

CEVAP
B

2) İlkbahar mevsiminin kurak geçmesi buğday üretimini olumsuz etkilemektedir.

Bu durumdan aşağıdaki sanayi dallarından hangisi doğrudan etkilenir?

CEVAP
A

3) Nem ve yağış koşullarının yeterli olduğu alanlarda ormancılık faaliyetleri gelişmiştir.
Buna göre ülkemizde;
I. Rize,
II. Muğla,
III. Konya

şehirlerinin hangilerinde ormancılığın geliştiği söylenebilir?

CEVAP
C

4) Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.

Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir?

CEVAP
D

5) Akdeniz Bölgesi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu bir bölgedir. Ayrıca bölgede seracılık gibi tarımsal faaliyetler ön plandadır. Sanayi faaliyetleri ise çoğunlukla Adana ili sınırlarında yoğunlaşmıştır. Pamuklu dokuma, konserve, yağ fabrikaları ve otomotiv sanayi bunlardan bazılarıdır.

Buna göre Akdeniz Bölgesinde çalışmak isteyen bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi uygun olmaz?

CEVAP
B

6)

Yukarıda verilen kutucuklardan hangisi girişimci bir kişide bulunması gereken niteliklerden biri değildir?

CEVAP
B

7) Doğu Anadolu Bölgesi nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgemizdir.
Bu durumun nedeni olarak;
I. Dışarıya göç vermesi,
II. İş imkânlarının az olması,
III. Büyükbaş hayvancılığın yapılması

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


CEVAP
A

8)Mine’nin babası Edirne’de ayçiçeği fabrikası kurmayı planlamaktadır.
Buna göre planlama yaparken;
I. Ulaşım olanakları
II. Ham maddeye yakınlık
III. Sermaye

faktörlerinden hangilerini göz önünde bulundurmalıdır?

CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede tarımın gelişmesine daha az katkı sağlar?


CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde turizmin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?


CEVAP
C

11) Ahmet Bey marketten kilosu 20 TL olan zeytinden bir kilo almıştır. Alışveriş fişini kontrol ettiğinde zeytinin fiyatının fişte 25 TL yazdığını farketmiştir.

Bilinçli bir tüketici olan Ahmet Bey bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

CEVAP
B

12)

Alperen, yaşadığı bölgede hangi ekonomik faaliyetin yapıldığından söz etmemiştir?

CEVAP
C

1 yorum