Kazanım Testleri

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Parçada Anlam 1 (2019-2020)

2019-2020 Eğitim dönemi için yayınlanan 5. Sınıf Türkçe Parçada Anlam – 1 testi toplamda 12 “Parçada Anlam” sorusu içeriyor.

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:TÜRKÇE
TESTİN KONUSU: Parçada Anlam
TESTİN ADI: Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkçe – Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce) Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. “Neden o telefonu açmadım ki?”, “Neden karşılık vermedim?”, “Neden daha erken çıkmadım?” gibi cümleler pişmanlık sonucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gelecekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir. Dr. Seuss’un şu sözünü hatırlayın: “Ağlama, çünkü geçti artık.”

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

2)
Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O hâlde kültürün en önemli özelliği farktır, farklılıktır

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir?


CEVAP
D

3)
İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığımız dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum
Parasız pulsuzum ne çıkar
Gelecek güzel günlere inanıyorum

Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
A

4)
Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracımın tüm bakımlarını yaptırırım. Başıma gelebilecek şeyler için önceden hazırlıklı olurum.

Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?


CEVAP
B

5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Ankara’nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilmesinde önemli rol oynamıştır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmiştir. Kalın duvarlı, küçük pencereli alt katlar kışın; ince duvarlı, havadar üst katlar ise yazın kullanılmıştır. Yine iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve “cihannüma” denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur.

5) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kullanılan bölümünün özelliklerinden biri değildir?


CEVAP
C

7)
Gelmeden kış, yağmadan kar,
Gidin gidin güzel kuşlar
Uzak güney illerinde
Bol yiyecek, bol güneş var

Bu dörtlüğe getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

8)
Oyunlar, çocuklar için gerçek yaşamın aynası gibidir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar vermeyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşlarını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahibi olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuğa etkilerinden biri değildir?


CEVAP
B

9)
Çocuklar, beni de alın içinize
Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim.
Çocuklar, imreniyorum şimdi size
Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

10)
Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengârenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri taraftan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı anda milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan gözümüze gelen rengârenk ışıklar da su damlalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur

Bu parçada neden söz edilmektedir?


CEVAP
C

11)
Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi tanımıştır. Fıkralarını; insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuştur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir.

Bu parçada Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
D

12)
Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bunlar, ağrıyı hissetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuvvetli ağrı kesicilerden biri morfindir. Morfin çok şiddetli ağrıları bastırmak için kullanılır. Endorfin ise beynin ürettiği bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morfininkiyle aynıdır. Endorfin, ağrının ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlatıldığında etkisi geçer.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

13 yorum