Kazanım Testleri

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Sözcükte Anlam 2 (2019-2020)

2019-2020 Eğitim dönemi için yayınlanan 5. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 2testi toplamda 12 “Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları” sorusu içeriyor.

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:Türkçe
TESTİN KONUSU: Sözcükte Anlam
TESTİN ADI:Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]


1)
● I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
● I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?


CEVAP
D

2) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir?


CEVAP
B

3) Gece konaklamalı bir kamp, dinginliği ve huzuru bulmak adına mükemmel(I) bir etkinliktir. Anadolu toprakları, bu et- kinlik için son derece elverişlidir(II) . Dört mevsim kamp yap- maya müsait(III) dağlarımız, yaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillerimiz var. Her türlü deneyim seviyesine uygun(IV) kamp rotalarımız sizleri bekliyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

4) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?


CEVAP
B

5)
● Onun kabiliyetli bir genç olduğunu hemen anlamış.
● Doğum günü için güzel bir hediye aldım.
● Trafikte uyarı levhalarına dikkat etmeliyiz.
● Bu sabah hastaneye çok erken gittik.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?


CEVAP
C

6)
● Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu.
● En son, dedesi ve babaannesi sağ iken köye gelmişlerdi.
● Çocuklar denize girip yüzmek için can atıyorlar.
● Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş
düştü.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir?


CEVAP
D

7)
● Kalbim al renkli bir çiçek
● Ruhum üstündeki böcek
● Size sevgim büyük gerçek
● Renk renk kokulu çiçekler

Bu dörtlükte geçen “ruh” sözcüğü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?


CEVAP
A

8)
● Güneş ufuklara saplarken mızrak,
● Şehirlerden uzak, köylerden uzak
● Geçmiş günlerimi hep unutarak
● Süslü rüyalara dalasım gelir.

Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

9) Aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme vardır?


CEVAP
C

10)
Gideceksin buralardan gün gelecek,
Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren,
Eriyen karlar gibi içinden
Bütün sıkıntıların akıp gidecek

Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
D

11)
Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç
Alın benim gönlümden de o kadar.

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
B

12) Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak istemektedir.
I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor.
II. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak.
III. Şov yapmaya devam ederse uyaralım.
IV. Virajı geçince sağda bir konak var.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz?


CEVAP
C

36 yorum