Kazanım Testleri

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi – Yazım Kuralları [2019-2020]

2019-2020 Eğitim dönemi için yayınlanan 5. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları testi toplamda 12 “Yazım Kuralları” sorusu içeriyor.

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:5. SINIF
DERS:TÜRKÇE
TESTİN KONUSU:YAZIM KURALLARI
TESTİN ADI:YAZIM KURALARI
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yazım Kuralları Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
A

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
C

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
B

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
D

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
A

6) Sert ünsüzlerden (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biriyle biten sözcüklere “c”, “d”, “g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek getirilirse ekin başındaki “c”, “ç”ye; “d”, “t”ye; “g”, “k”ye dönüşür. Buna “ünsüz benzeşmesi” denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?


CEVAP
A

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
A

8) Bağlaç olan “de” ayrı yazılır, ek olan “-de” sözcüğe bitişik yazılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
D

9)
Herbiri(I) ayrı bir hikâye anlatan bu arkeolojik eserlerin ser- gilendiği yer, mimar Cengiz Bektaş(II) tarafından tasarlanan Sevgi Gönül Salonu.(III) Salonun girişinde Antik Çağ da(IV) ya- şayan filozof ve devlet adamlarına ait büstler, bir sonraki bölümde ise heykeller bulunuyor.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
B

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


CEVAP
D

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı doğrudur?


CEVAP
B

17 yorum