Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed’in Hayatı – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed’in Hayatı
TESTİN ADI:Hz. Muhammed’in Hayatı -1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed’in Hayatı -1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Peygamberden aşağıdakilerden hangisi istenmemiştir?


CEVAP
B

2) “(Ey Muhammed!) Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!” (Hicr suresi, 94. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Peygamberden istenen bir davranıştır?


CEVAP
D

3) “Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan (zigot) yaratmıştır. Oku, senin Rabb’in en cömert olandır. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.” (Alâk suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetlerde Allah’ın hangi özelliğinden söz edilmemiştir?


CEVAP
C

4) “(Önce) en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ suresi, 214. ayet)

Bu ayette Peygamberimize verilen buyruk aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

5) Hz. Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

6) Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
C

7) Hz. Muhammed, vahiy geldikten sonra heyecan ve endişe içinde evine döndü. Yaşadıklarını Hz. Hatice’ye anlattı. Hanımı onu teselli etti ve şöyle dedi: “Sen cömertsin, iyisin, fakir ve muhtaçlara elini uzatırsın, evine gelenlere ikram edersin. Böyle bir kulunu Allah yalnız bırakır mı hiç?”

Bu parçada Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
A

8) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

9 ve 10. soruları bu paragrafa göre cevaplayınız.

Medineliler, 621 ve 622 yıllarında öncekilerden daha kalabalık olarak Mekke’ye geldiler. Her geldiklerinde Peygamberimizle görüştüler ve onu destekleyeceklerine ve koruyacaklarına söz verdiler. Peygamberimizi ve Müslümanları Medine’ye davet ettiler

9) Aşağıdakilerden hangisi bu görüşmelerin sonuçlarından biridir?


CEVAP
D

10) Bu görüşmelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

11) Hicretle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?


CEVAP
C

12) Peygamberimizin verdiği işleri yaptıktan sonra hicret etmiş ve Kuba Köyünde Peygamberle buluşmuştur. Bu parçada anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

Yorumunu Ekle