Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed’in Hayatı – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed’in Hayatı
TESTİN ADI:Hz. Muhammed’in Hayatı -2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed’in Hayatı -2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
• Hz. Peygambere zaman kazandırmak amacıyla onun yatağına yatmıştı.
• Hz. Peygamberin verdiği işleri yaptıktan sonra Kuba köyünde onunla buluştu.

Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisiyle ilgilidir?


CEVAP
A

2)Hz. Peygamber ve – – – – , müşrikleri şaşırtmak için Medine yolunun ters istikametinde olan Sevr Mağarası’na gelip burada üç gün gizlendiler.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sahabelerden hangisinin ismi getirilmelidir?


CEVAP
D

3) Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi. Bu mescidin inşaatında bizzat çalıştı.

Bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

4) Mescid-i Nebi’nin işleviyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

5) Mescid-i Nebi’nin fonksiyonları ile ilgili;
I. Sadece ibadet edilen bir yerdir.
II. Eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
III. Hz. Peygambere özel bir mescittir.

bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

6)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Medine’ye yerleşir yerleşmez yaptığı işlerden biri değildir?


CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?


CEVAP
A

8) Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesi yapmasının hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

9)
• Her topluluk kendi dinini yaşamada serbesttir.
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklardır.

Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

10) Müslümanların Uhut savaşını kaybetmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

11) Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?


CEVAP
C

12) Mekkeliler, İslam’ın daha fazla yayılmasını önlemek için büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerine yürüdüler. Hz. Muhammed, arkadaşları ile görüştükten sonra müşrikleri Medine’de karşılamaya ve savunma savaşı yapmaya karar verdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medine’yi savunmak için alınan önlemlerden biridir?


CEVAP
D

Yorumunu Ekle