Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed’in Hayatı – 3 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed’in Hayatı
TESTİN ADI:Hz. Muhammed’in Hayatı -3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed’in Hayatı -3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)Hz. Peygamberin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye gitme sebebi hangisidir?


CEVAP
B

2) Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

3)
• Mekkelilerin, Müslümanları resmen tanıdığı bir antlaşmadır.
• Barış antlaşmasından sonra İslam, kabileler arasında hızla yayılmıştır.

Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki maddelerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?


CEVAP
A

5) Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin evrensel mesajlarından biri değildir?


CEVAP
A

6) “Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar Allah’ın kitabı ve – – – – ’’

Bu hadisteki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
C

7 ve 8. soruları Nasr suresinin anlamına göre cevaplayınız.

I. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde
II. Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.
III. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde
IV. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile!

7)Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı doğru sıralanmıştır?


CEVAP
A

8) Nasr suresinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

9)
I. Bizi aldatan bizden değildir.
II. Kadınların haklarına riayet ediniz.
III. Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri veda hutbesinde geçmektedir?


CEVAP
D

10) Hz. Peygamberi çok seven Müslümanlar, onun vefatından büyük üzüntü duydular ve bunu kabullenmekte zorlandılar. Vefat haberini alanların oluşturduğu kalabalığa Hz. Ebubekir, Âl-i İmrân suresinin 144. ayetini okudu: “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.”

Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okumasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


CEVAP
B

11) Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan biri değildir?


CEVAP
B

12) Hz. Peygamber’in vefatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

10 yorum