Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed’in Hayatı – 4 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed’in Hayatı
TESTİN ADI:Hz. Muhammed’in Hayatı -4
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed’in Hayatı -4 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)İslam’a çağrının ilk üç yılıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

2)
• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.
• Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.
• İslam’ı tebliğ etmenin önü açıldı ve Müslümanların sayısı hızla arttı.

Bu durumlar aşağıdaki tarihi olayların hangisinin sonucudur?


CEVAP
C

3)“İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda mücadele edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır…” (Enfal suresi, 72. ayet)

Bu ayette altı çizili ifadelere verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


CEVAP
A

4)
• Hz. Peygamber’in hicret ederken kendisine yol arkadaşı olarak seçtiği kişidir.
• Hz. Peygamber’in, emanetleri Mekke’deki sahiplerine verip, sonra hicret etmesi için kendi yerine bıraktığı kişidir

Bu iki muhacir sahabe aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?


CEVAP
C

5) “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabb’ine hamdederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr suresi, 1-3. ayetler)

Bu sureden,

I. Başarmak için kişinin gayreti yeterlidir.
II. Hedefine varan kişi gurura kapılmamalıdır.
III. Amacına ulaşan Rabb’ine teşekkür etmelidir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının sebeplerinden biri değildir?


CEVAP
A

7)
• Araplar arasında İslam hızla yayılmıştır.
• Mekke’nin fethine giden yol kısalmıştır.
• Mekkeliler, Müslümanları resmi olarak tanımıştır

Hudeybiye Antlaşması’yla ilgili bu bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


CEVAP
B

8) Mekke’nin Müslümanların eline geçmesiyle şehir halkı endişeye kapıldı. Allah Resulü Kâbe’nin çevresinde kendisini korku içinde bekleyen halka sordu: “Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı sanıyorsunuz?” Onlar, “İyilik yaparsın. Sen saygıdeğer bir kardeşsin. Saygın bir kardeş oğlusun.” dediler. Bunun üzerine rahmet peygamberi, “Gidiniz. Sizler artık serbestsiniz.” dedi.

Bu parçaya göre Hz. Muhammed’in hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

9)
I. İslam’ın esaslarını özlü olarak anlatan bir konuşmadır.
II. Hz. Peygamberin öğütlerini büyük bir kalabalık dinlemiştir.
III. Hutbenin mesajları sadece Müslümanları ilgilendirmektedir.

Veda hutbesiyle ilgili numaralanmış bu bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

10)
• Medine Sözleşmesi
• Hudeybiye Antlaşması
• Muhacir Ensar Kardeşliği

Bu uygulamalarla Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki ayetlerden hangisinin indirilmesiyle İslam dinine gizli davet döneminin bittiği kabul edilir?


CEVAP
D

1 yorum