Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Namaz – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Namaz
TESTİN ADI:Namaz – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Namaz – 1 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
A

2)“(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (Ankebût suresi, 45. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

3) Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle ilgili değildir?


CEVAP
C

4) Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.”

Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
B

5) Kur’an’da Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anlatılır: “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman suresi, 17. ayet)

Aşağıdakilerin hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden biri değildir?


CEVAP
D

6) Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir

Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

7 ve 8. soruları, aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Namaz, birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır. Omuz omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün olur. İbadetten önce ve sonra sohbet etme, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulurlar. Dolayısıyla İslam dini namazın toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş, – – – – teşvik etmiştir.

7) Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?


CEVAP
A

8) Bu parça aşağıdaki namaz ibadetiyle ilgili soruların hangisinin cevabıdır?


CEVAP
B

9) “Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe geçmiş küçük günahları affedilir…”

Bu hadisten namazla ilgili,
I. vaktinde kılınmalıdır.
II. özenerek kılınmalıdır.
III. huşu içinde kılınmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?


CEVAP
C

10) Namaz ibadetinin bir kişiye farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?


CEVAP
B

11) Namaz,
I. kişinin imanının göstergesidir.
II. Allah’la kurulan bağı güçlendiren bir ibadettir.
III. Müslümanı Rabb’ine yakınlaştıran bir ameldir.

yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
C

12) Allah’ın rızasını isteyip namaz ibadetini yerine getiren kişi, onun kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini daha çok hatırlar. Bu nedenle onun razı olduğu işlere yönelir. Kendisine ve topluma faydalı iş ve davranışları yapmaya dikkat eder. Allah’ın isteklerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya özen gösterir. Namaz ibadetinin kazandırdığı bu bilinç, ahlakının daha güzel olmasını sağlar.

Bu parça namazla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?


CEVAP
A

16 yorum