Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Namaz – 4 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Namaz
TESTİN ADI:Namaz – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Namaz – 4 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Hz. Zekeriya’yla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
A

2) “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Meryem suresi, 5 ve 6. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı yapmasının nedenidir?


CEVAP
B

3)
Hz. Zekeriya’yla ilgili

I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.
II. Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.
III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.

öncüllerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

4) “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.” (Enbiya 90. ayet)

Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

5) ”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz çocukken hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.”(Meryem suresi, 12-14. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
C

6)
I. Allah duasını kabul etmiştir.
II. Kendini hayır işlerine adamıştır.
III. Hz. Meryem’le hiç görüşmemiştir.

Numaralanmış öncüllerden hangileri Hz. Zekeriya hakkında söylenemez?


CEVAP
B

7) “O (Zekeriya), mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: “Allah’ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)

Bu ayet hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
D

8) Fil suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


CEVAP
A

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinde bulunmaz?


CEVAP
A

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fil suresinin bir bölümünün anlamıdır?


CEVAP
C

11) Fil suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
D

12) Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
B

Yorumunu Ekle