Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
TESTİN ADI:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın…” (Nisâ suresi 165. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedeni olamaz?


CEVAP
C

2) “Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır.” dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayette altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

3)Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın elçisi anlamına gelen kavramlardan biri değildir?


CEVAP
B

4) “And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var…” (Mü’min suresi, 78. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

5) Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ilettiklerinde, onunla kulları arasında elçilik yapmış olurlar. Bu elçilik görevi Arapçada risalet veya nübüvvet kelimesiyle ifade edilir.

Buna göre, risalet ve nübüvvet kelimeleriyle ilgili

I. mesaj demektir.
II. birbirlerinin yerine kullanılabilir.
III. peygamberlik görevi anlamına gelir.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?


CEVAP
A

6) “Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.” (Ahkâf suresi, 31. ayet)

Bu ayette peygambere “Allah’ın davetçisi” denilmesinin nedeni nedir?


CEVAP
B

7) “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an insanları hâlâ hayretler içinde bırakan ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. İnsanın onun bir benzerini ortaya koyamayacağını Yüce Allah şöyle vurgulamıştır: “- – – – .”

Boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerin hangisi getirilmelidir?


CEVAP
A

8)“Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim.” (A’raf suresi, 68. ayet)

Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliklerinden söz edilmektedir?


CEVAP
C

9)
I. Olağanüstü iş ve olaylardır.
II. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir.
III. Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.

Mucize ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

10) “Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. …” (Ahzâb suresi, 39. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?


CEVAP
A

11) “Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrâhim “Rabb’im hayat veren ve öldürendir.” deyince o, “Hayat veren ve öldüren benim.” dedi. İbrahim “Allah güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan getir.” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.” (Bakara suresi, 258. ayet)

Bu ayette vurgulanan Hz. İbrahim’in özelliği aşağıdakilerin hangisidir?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir?


CEVAP
D

39 yorum