Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
TESTİN ADI:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) “And olsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

2)
I. Peygamberlere bildirilen mesajların adıdır.
II. Allah’ın peygamberleriyle haberleşme yoludur.
III. Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere denir.

Vahiyle ilgi numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

3)
• “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiyâ suresi, 85. ayet)
• “İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah’a vermiş biriydi.” (Hûd suresi, 75. ayet)
• “Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” (Sad suresi, 30. ayet)

Bu ayetlere göre peygamberlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


CEVAP
A

4) Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in, kendi geçimini kendisinin sağladığına dikkat çekmiştir. “Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi.”

Hz. Davut’la ilgili bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?


CEVAP
D

5) Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

6) “Yahut ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk.’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabb’inizden apaçık bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…” (En’âm suresi, 157. ayet)

Bu ayete göre Kur’an’ın indiriliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP
C

7) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 52. ayet.)

Bu ayete göre Kur’an’la ilgili,

I. Tüm insanları uyarmaktadır.
II. Tevhit inancını açıklamaktadır.
III. Aklın kullanılmasını istemektedir.

yargılarının hangileri doğrudur?


CEVAP
D

8) Aşağıdaki ayetlerin hangisi ilahi kitapların gönderiliş amacıyla ilgili değildir?


CEVAP
A

9) Vahiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

10) Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir?


CEVAP
D

11) Peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Kimi kabul etmiş kimi de etmemiştir. Kabul edenlerden de bazıları zamanla doğru yoldan sapmışlar, Allah dışında çeşitli varlıklara tapmışlardır. Batıl inançları benimsemiş ve kötü davranışlara yönelmişlerdir. Allah, insanları hakka yönlendirmek ve eşsiz ve benzersiz olduğunu hatırlatmak için tekrar tekrar peygamberler aracılığıyla vahiyler göndermiştir

Bu parçaya uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

12)Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

8 yorum