Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 3 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
TESTİN ADI:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 3 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) İlahi kitaplarile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

2)“İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık seçik anlatsın. …” (İbrahim suresi, 4. ayet)

Buna göre;
I. Birbirlerini doğru anlamak
II. Birbirlerine yardımcı olmak
III. Birbirlerine anlayış göstermek

amaçlarından hangileri peygamberlerle toplumlarının dillerinin ortak olmasının nedenidir?


CEVAP
A

3) Aşağıda peygamberlerle ilahi kitaplar arasında eşleştirme yapılmıştır. I. İncil – Davut
II. Tevrat – Musa
III. Zebur – İsa

Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

4) Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an’ın indiriliş amaçlarından biri açıklanmaktadır?


CEVAP
D

5) Kur’an’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?CEVAP
C
>

7) “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur?


CEVAP
A

8) “Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)

Ayetin altı çizili bölümünde söz edilen iman esası hangisidir?


CEVAP
D

9) “İsmail’i(I), İdris’i(II) ve Zülkifl’i(III) de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiya suresi, 85. ayet)

Bu ayette geçen peygamberlerin hangilerine suhuf verilmiştir?


CEVAP
B

10) Aşağıdaki eylemlerin hangisi Kur’an’a saygı göstermeyle ilgili değildir?


CEVAP
A

11)Aşağıdaki isimlerin hangisi Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişi için kullanılır?


CEVAP
C

12) “O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmişti. …” (Âl-i İmrân suresi, 3 ve 4. ayetler)

Bu ayette aşağıdaki peygamberlerin hangisine indirilen kitaba değinilmemiştir?


CEVAP
D

1 yorum