Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 4 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
TESTİN ADI:Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı – 4 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Hz. Âdem’le ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?


CEVAP
A

2) “Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor.” (Hûd suresi, 120. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşağıdakilerin hangisidir?


CEVAP
B

3) Allah, hatalarını kabul eden Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın tövbelerini kabul etmiştir. Onları yeryüzüne yerleştirirken şöyle uyarmıştır: “Oradan hepiniz inin! Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir.” (Bakara suresi, 38. ayet)

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?


CEVAP
D

4 ve 5. Soruları, aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. …” (Bakara suresi, 35. ayet) Bu hatırlatmayla Hz. Âdem ve eşi cennette yaşamaya başladı. Şeytan, haram olmasına rağmen bu ağaçtan yararlanmaları için vesvese verdi. Onları ikna edebilmek için meyvesinden yiyenlerin uzun süre yaşayacağını söyledi. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilir: “- – – – .”

4) Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerin hangisi getirilmelidir?


CEVAP
C

5) Bu parçada aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
B

6)
I. Allah isimleri öğretmiştir.
II. Şeytana karşı uyarmıştır.
III. Cennette yasak koymamıştır.

Hz. Âdem’le ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğru değildir?


CEVAP
B

7) “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Kunut duasındaki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

8)Kunut dualarıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?


CEVAP
A

9) Kunut dualarıyla Allah’tan,
I. doğru yol
II. merhamet
III. bağışlanmadan

hangileri dilenmektedir.


CEVAP
D

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut duasının bir bölümünün anlamı değildir?


CEVAP
A

11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut dualarında bulunmaz?


CEVAP
C

12) Kunut dualarında aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?


CEVAP
B

Yorumunu Ekle