Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Temel Değerlerimiz – 1 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Temel Değerlerimiz
TESTİN ADI:Temel Değerlerimiz – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Temel Değerlerimiz – 1Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Din, hem bireysel hem toplumsal hayatta insana yol gösterir. İnsanları ortak değerler etrafında bir arada tutarak fertlerin birbirine bağlanıp kaynaşmasını ve sosyal hayatın uyumlu bir şekilde sürmesini sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerler kapsamında değerlendirilmez?


CEVAP
C

2) İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy gibi özellikleriyle değerlendirilmez. Herkes Allah karşısında eşittir. Allah’a gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve davranışlarında samimi olmaya çalışan herkes Allah katında değerlidir. Kur’an-ı Kerim’de bu konu hakkında şöyle buyrulmuştur: – – – –

Metindeki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
A

3) İslam dini, toplumdaki dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek gayesiyle

I. selamlaşmak,
II. yardımlaşmak
III. hediyeleşmek

kavramlarından hangilerini tavsiye etmiştir?


CEVAP
D

4) “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.”

Mevlânâ’nın bu sözü, İslam dininin önem verdiği aşağıdaki değerlerden hangisiyle ilişkilidir?


CEVAP
B

5) Ülkemizde Mehmet, Ahmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Hatice gibi isimlerin yaygın olarak kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi toplumun huzur ve barış içerisinde yaşamasını engelleyen davranışlardandır?


CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzu ayakta tutan, birlik beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimizden biri değildir?


CEVAP
D

8) “Kim kardeşini bir ayıbından dolayı kınarsa aynı davranışı yapmadan ölmez.”

Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?


CEVAP
A

9) “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütününe” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

10) • “Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler.” (Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler)

Bu ayetlerde;

I. dürüstlük,
II. fedakârlık
III. çalışkanlık
değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?


CEVAP
A

11) Can, mal ve namus gibi maddi ve manevi değerlerin korunup yaşatıldığı, üzerinde yaşanılan ve sınırları belli olan toprak parçasına – – – – denir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


CEVAP
C

12) Toplumların kendine has bazı değerleri o toplumu bir arada tutar. Öyle ki bu değerler yaşatılmadığı zaman toplumsal devamlılığın sağlanması güçleşir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biri değildir?


CEVAP
A

2 yorum