Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Temel Değerlerimiz – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Temel Değerlerimiz
TESTİN ADI:Temel Değerlerimiz – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Temel Değerlerimiz – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) İslam dini, insanların ahlaklı olmalarına önem verir ve bu konuda öğütlerde bulunur. Nitekim Hz. Muhammed’in “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” sözü de bunu gösterir. İslam, yaratılmışlara karşı – – – – olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı tavsiye eder.

Metindeki boşluğa;

I. kıskanç
II. iyi niyetli
III. merhametli

kavramlarından hangileri getirilebilir?


CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi kandil olarak isimlendirilen özel gecelerden biri değildir?


CEVAP
A

3) stiklal Marşımızla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

4) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin…” (Hucurat süresi, 11. ayet)

Bu ayeti kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?


CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin cuma günü Müslümanlara yapmalarını tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?


CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan birisidir?


CEVAP
C

7) “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?


CEVAP
C

8) Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne ad verilir?


CEVAP
A

9) Bayrakla ilgili,

I. Milli değerlerin başında gelir.
II. Şekil ve renklerin anlamları vardır
III. Birlik ve beraberliğin simgesidir

yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

10)
• “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler…”
• “Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

Bu hadislerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
B

11) Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda ölenlere ne ad verilmektedir?


CEVAP
B

12) slam’ın insana haber verdiği temel gerçeklerden biri de bu dünyada yaşanan hayatın ahirette hesabının verileceğidir.

Bu bilince sahip insanın aşağıdaki tutumlardan hangisine sahip olması beklenmez?


CEVAP
C

1 yorum