Kazanım Testleri

6. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Zararlı Alışkanlıklar – 2 (2019-2020)

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TESTİN KONUSU:Zararlı Alışkanlıklar
TESTİN ADI:Zararlı Alışkanlıklar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Zararlı Alışkanlıklar – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yolu olamaz?


CEVAP
A

2)Yapılmaması istenen bir şeyi yasaklamak yerine o şeyin zararları hakkında insanları bilinçlendirmek daha etkili bir yöntemdir.

Buna göre aşağıdaki zararlı alışkanlıklardan korunma yollarından hangisinin etkisi daha azdır?


CEVAP
C

3) Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlıları iradeleri ile bağımlılıktan kurtulamıyorsa uzmanlara başvurmalıdır. Bağımlıya, tedavi esnasında ve sonrasında bütün aile fertleri ilgi, sevgi ve şefkat göstermelidir. Ayrıca kişi, bağımlı olduğu maddeyi hatırlatacak ortamlardan uzak tutulmalıdır.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunmanın bir yolu değildir?


CEVAP
D

5) Aşağıdaki durumlardan hangisi kul hakkı ihlaline örnek verilebilir?


CEVAP
D

6) “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.” (Şura suresi, 42. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
A

7)
• ‘‘İnsanları hakkı olan şeylerden yoksun bırakmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.” (Şuara suresi, 183. ayet)
• ‘‘Ey kavmim! Ölçerken, tartarken adaleti gözetin; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.” (Hud suresi, 85. ayet)

Bu ayetlere göre aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

8)
I. Kırmızı ışık yanarken geçmek
II. Farz olan ibadetleri aksatmak
III. Ortak kullanım alanlarında sigara içmek

Numaralanmış davranışlardan hangileri kul hakkı olarak değerlendirilmez?


CEVAP
B

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Yahya ile ilgili değildir?


CEVAP
A

10) “Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)

Bu ayetten Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki yargılardan hangisi Tebbet suresiyle ilgili değildir?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tebbet suresinde yer alır?


CEVAP
D

Yorumunu Ekle