Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Bileşke Kuvvet / Sabit Süratli Hareket (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Bileşke Kuvvet / Sabit Süratli Hareket
TESTİN ADI:Bileşke Kuvvet / Sabit Süratli Hareket
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bileşke Kuvvet / Sabit Süratli Hareket Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Verilen kuvvetlerle ilgili hangi ifade yanlıştır? (Bölmeler arası mesafe eşittir)


CEVAP
B

2) Sürtünmesiz yatay düzlemde duran piyanoya etki eden kuvvetler şekilde gösterilmiştir.Buna göre bu kuvvetlerin;
I. büyüklükleri,
II. doğrultuları,
III. yönleri

özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?


CEVAP
A

3) Aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir?


CEVAP
C

4) Aşağıdaki şekilde bir öğrenci eline aldığı bir taşı eğik olarak fırlatıyor.Taş en yüksek noktaya ulaştığı anda taşa etkiyen bileşke kuvvetin yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?


CEVAP
D

5) Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili doğru bir ifadedir?


CEVAP
D

6) Şekildeki D1 ve D2 dinamometreleri özdeştir.D1 dinamometresinde asılı olan K cisminin ağırlığı 15 N ölçüldüğüne göre, D2 dinamometresindeki L cisminin ağırlığı kaç N ölçülmüştür?


CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?


CEVAP
C

8) Bir cisme uygulanan aynı doğrultudaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N’dur.

Buna göre, cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz?


CEVAP
B

9) Bir cisim sürtünmesiz bir ortamda sabit süratle hareket ederken sürati zamanla düzgün olarak artmaya başlıyor. Sürat artışından sonra yoluna tekrar sabit süratle devam ediyor.

Bu cismin sürat-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

10)

Yukarıda alınan yol – zaman grafiği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır?


CEVAP
B

11) Sabit süratle birbirlerine doğru hareket eden K ve L otobüsleri Şekil I’de gösterilen A noktasında karşılaşıyorlar.Sabit süratle aynı yöne doğru hareket eden L ve M otobüsleri ise Şekil II’de gösterilen B noktasında yan yana geliyorlar.

Buna göre otobüslerin süratlerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
A

12) K, L ve M araçlarına ait yol – zaman grafikleri aşağıdaki gibidir:Buna göre bu araçların ortalama süratleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
A

23 yorum