Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Destek – Hareket ve Sindirim Sistemleri (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Destek – Hareket ve Sindirim Sistemleri
TESTİN ADI:Destek – Hareket ve Sindirim Sistemleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Destek – Hareket ve Sindirim Sistemleri Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor.Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazılacak kemik türleri hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
C

2)
I. Burun
II. Kulak
III. Soluk borusu

Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur?


CEVAP
D

3) Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir.

Buna göre,
(…) Yağların fiziksel sindirimini safra tamamlar.
(…) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar.
(…) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.

ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir?


CEVAP
A

4) Kol kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bir sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özelliğini sunumunda kullanamaz?


CEVAP
C

5)

Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa aittir?


CEVAP
B

6) Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir.Organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?


CEVAP
A

7) Bir öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırlamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verilen I. ve II. durumlarını sunumunda arkadaşlarına göstermiştir.Bu öğrencinin anlattığı konu, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

8)

Şekilde sindirim sistemine ait bazı organ ve yapılar numaralanarak gösterilmiştir.

Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


CEVAP
C

9)Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?


CEVAP
D

10)

Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bilgi kartında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


CEVAP
A

11) Eda, eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını, özdeş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor.Eda, yaptığı bu deneyle ilgili,
I. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar.
II. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır.
III. Kütleleri eşit olduğundan her iki kaptaki et aynı sürede parçalanır.

sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez?


CEVAP
B

12) Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıftaki öğrencilerin yorgun ve halsiz olduğunu fark ederek bir önceki dersin beden eğitimi olduğunu anlar.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
D

46 yorum