Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Güneş Sistemi (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Güneş Sistemi
TESTİN ADI:Güneş Sistemi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güneş Sistemi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır.

Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir?


CEVAP
D

2) Elif “Dünya” ile ilgili ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamıştır.Elif’in kartlarına bakıldığında, hangi karttaki bilginin hatalı olduğu söylenebilir?


CEVAP
C

3)
• Dünya’mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir.
• Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C’tur.
• Büyüklüğü Dünya’mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır.
Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir?


CEVAP
B

4) Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numaralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numaraları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


CEVAP
B

5)

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır?


CEVAP
D

6) Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre hangi seçenekteki gezegen için yanlış işaretleme yapılmıştır?


CEVAP
B

7) Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı olduğundan “Kızıl Gezegen” olarak bilinen gök cismi ile ilgili,

I. İki uydusu vardır.
II. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
III. Dünya’dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

8) Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9) Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dolanma hareketi yaparlar?


CEVAP
A

10) Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni etrafında yatay olarak döner.

Gezegenler, Güneş’e yakınlık derecelerine göre sıralandığında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır?


CEVAP
D

11) Küçük gök cisimleri olarak da bilinen asteroitler, Güneş’in çevresinde dolanırlar. Ancak asteroitlerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Asteroit Kuşağı” denir.

Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


CEVAP
A

12)
▼ : Güneş sisteminin en küçük gezegeni
● : Güneş’e en uzak gezegen
■: Halkası en belirgin olan gezegen

Yukarıda birer özelliği verilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?


CEVAP
A

90 yorum