Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – İletken – Yalıtkan Maddeler / Elektriksel Direnç (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:İletken – Yalıtkan Maddeler / Elektriksel Direnç
TESTİN ADI:İletken – Yalıtkan Maddeler / Elektriksel Direnç
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İletken – Yalıtkan Maddeler / Elektriksel Direnç Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I. İletken maddenin direnci az da olsa vardır.
II. Yalıtkanların küçük de olsa direnci vardır.
III. İletkenlerin direnci küçük yalıtkanların dirençleri ise oldukça büyüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

2) Ahmet ampul parlaklığının iletkenin dik kesit alanına bağlılığını araştırmaktadır.Buna göre Ahmet’in iletken, özdeş piller ve ampullerle oluşturulmuş yukarıdaki devrelerden hangilerini kullanması uygun olur?


CEVAP
C

3) Ampul vidalı metal bir kısım ve cam bir fanustan oluşur. Bu fanusun içinde filaman adı verilen bir tel bulunur.I. Filaman yüksek sıcaklığa dayanan volfram metalinden yapılmıştır.
II. Filamanın sarmal hale getirilmesi direncini azaltır.
III. Ampulun içinde filamanla etkileşime girmeyen argon gazı bulunur.

Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

4) Şekilde aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z iletkenleri görülmektedir. Bu iletkenler farklı boy ve kesit alanlarına sahiptir.Buna göre aynı maddeden yapılmış iletken tellerin dirençlerinin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
B

5) Zeynep özdeş piller ve ampullerden oluşmuş devreleri kuruyor.Zeynep’in yapmış olduğu deneyde bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
B

6) Bilgi: İletkenin boyu arttıkça elektriksel direnç artar.Verilen devrelerdeki ampullerin parlakları arasındaki ilişki nasıl olur?


CEVAP
A

7) Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına demir çubuk bağlanmıştır.Bu çubuğun yerine aynı boy ve kalınlıkta gümüş çubuk bağlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? (Maddelerin iletkenlikleri demir < gümüş)

I. Gümüşün direnci daha düşük olduğu için ampul daha parlak yanar.
II. Gümüşün iletkenliği daha yüksek olduğu için ampul daha parlak yanar.
III. Elektriksel direnç artmıştır.


CEVAP
C

8) Dirençölçer ile şekildeki telin direnci ölçüldüğünde okunan değer 6 ohm oluyor.Buna göre deneydeki tel ile aynı cins olan aşağıdaki tellerden hangisi bağlanırsa dirençölçerde okunan değer 6 ohmdan daha fazla olur?


CEVAP
A

9)

Yukarıdaki araçların hangilerinin yapısında hem iletken hem yalıtkan maddeler bir arada bulunur?


CEVAP
D

10) Aşağıda aynı metal kullanılarak yapılan üç tele ait bazı özellikler veriliyor.Bu tellerin dirençlerinin büyükten küçüğe sıralanması nasıl olur?


CEVAP
D

11) Şekildeki devreyi kuran Berat, ampulün ışık vermediğini görüyor.Ampülün ışık vermesini isteyen Berat, devresinde hangi değişikliği yapmalıdır?


CEVAP
B

12) Yanda verilen elektrik devresindeki ampul parlaklığını artırmak isteyen bir öğrenci,
I. Telin kalınlığını azaltmak
II. Telin boyunu kısaltmak
III. Devreye bir ampul daha bağlamak

işlemlerinden hangilerini yapabilir?


CEVAP
A

2 yorum