Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Madde ve Isı (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Madde ve Isı
TESTİN ADI: Madde ve Isı
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Madde ve Isı Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?


CEVAP
A

2)Şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesi ise çelikten yapılmıştır.Bu tencere ile ilgili,
I. Tencerenin gövdesi ve kulplarının ısı iletkenlikleri farklıdır.
II. Tencere gövdesinde çeliğin kullanılmasının nedeni, ısı iletiminin iyi olmasıdır.
III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılması, tutulmasını kolaylaştırmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?


CEVAP
D

3) Sezgi, eşit miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içine, şekildeki gibi tahta, metal ve porselen kaşıklar koyarak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor10 dakika sonra kaşıklara dokunan Sezgi’nin elinde hissettiği sıcaklıklar arasındaki ilişkinin nasıl olması beklenir?


CEVAP
D

4) K, L, M ve N maddelerinin ısı iletkenliklerini gösteren bir grafik aşağıdaki gibi çizilmiştir.Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yorum yapılamaz?


CEVAP
B

5)Aşağıda üç farklı metal çubuğun demir bir levhaya perçinlenmesiyle oluşmuş ısı iletim aleti verilmiştir.Verilen aletin uçlarına mum yardımıyla iğne tutturulduktan sonra ispirto ocağına yaklaştırıldığında ilk olarak bakır çubuğun ucundaki iğnenin, ardından alüminyum çubuğun ucundaki iğnenin, son olarak da demir çubuğun ucundaki iğnenin düştüğü görülmüştür.

Yapılan bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

6) Sıcak havada tahta bankta oturan birisi tahta banktan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor.

Buna göre bankların hangi özelliği sıcaklıkların farklı hissedilmesinde etkili olmuştur?


CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malzemesi seçerken aranacak özelliklerden biri değildir?


CEVAP
C

8) Termal kameralar, gözle görülemeyen kızılötesi aralıktaki termal enerjinin görülebilmesini sağlayan teknolojik sistemlerdir. Aşağıda bir binanın termal kamera görüntüsü yer almaktadır.
Aşağıda bir binanın termal kamera görüntüsü yer almaktadır.Verilen görüntüye göre,
I. Isı enerjisinin nerelerden kaybedildiğini göstermektedir.
II. Rengin daha kırmızı olduğu bölgelerde ısı kaybı daha fazladır.
III. Binanın sadece pencerelerinden ısı kaybı yaşanmaktadır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?


CEVAP
B

9) Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde ısı yalıtımı yaptırmak isteyen Yavuz Bey’in hangisini yaptırması doğru olmaz?


CEVAP
B

10) Isı yalıtımı yapılan binalar ile,
I. Çevreye daha az atık madde bırakılır.
II. Enerji tasarrufu sağlanır.
III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir.

ifadelerinden hangileri sağlanabilir?


CEVAP
D

11)

Yalıtım malzemelerine ait özelliklerin verildiği tabloda numaralandırılmış yerler doğru olarak tamamlandığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle