Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Maddenin Tanecikli Yapısı / Yoğunluk (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Maddenin Tanecikli Yapısı / Yoğunluk
TESTİN ADI:Maddenin Tanecikli Yapısı / Yoğunluk
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Tanecikli Yapısı / Yoğunluk Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

2) Katı hâldeki maddeler eriyince taneciklerinin durumu hakkında hangisi söylenemez?


CEVAP
A

3) Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu durumu destekler niteliktedir?


CEVAP
A

4) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?


CEVAP
B

5)

Yukarıda tanecik modelleri verilen X, Y ve Z maddelerinin fiziksel hâlleri hangisinde doğru verilmiştir?


CEVAP
C

6) K, L ve M maddelerinin tanecikleri arasındaki boşluk ilişkisi aşağıdaki grafik çizilerek karşılaştırılıyorBuna göre, bu maddelerin taneciklerinin hızını karşılaştıran bir grafik çizilirse hangisi elde edilir?


CEVAP
A

7)Aşağıda verilenlerden hangisi bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri için ortak özelliktir?


CEVAP
A

8) Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonraki tanecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmiştir.Bu durum ile ilgili;
I. Madde tanecikleri arasındaki boşluk artmıştır.
II. Taneciklerin hareket hızı artmıştır.
III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?


CEVAP
D

9) Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
• Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
• Konulduğu kabı doldurur.
• Sıkıştırılabilir.
• Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapabilir.

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu maddeye örnek gösterilebilir?


CEVAP
B

10) Eşit kütlelerde alınan su, buz ve su buharı maddelerinin tanecikleri ile ilgili;
I. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır.
II. Su tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar.
III. Madde taneciklerinin hızları arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?


CEVAP
C

11) İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim atıldığında dibe battığı ve su seviyesinin 120 cm3’ten 240 cm3’e çıktığı gözleniyor.
CEVAP
C

12) Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı değerler verilmiştir:Tablodaki boşluklar doldurulduğunda hangi maddelerin “aynı madde” olduğu söylenebilir?


CEVAP
C

8 yorum