Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Sesin Sürati ve Maddeyle Etkileşimi (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Sesin Sürati ve Maddeyle Etkileşimi
TESTİN ADI:Sesin Sürati ve Maddeyle Etkileşimi
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sesin Sürati ve Maddeyle Etkileşimi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıda zil, güç kaynağı, bağlantı kabloları, cam fanus ve pistonlu hava emme tulumbası kullanılarak hazırlanmış bir düzenek gösterilmektedir.Bu düzenek kullanılarak iki farklı işlem gerçekleştiriliyor.
I. işlem: Cam fanus ters çevrilip kapatıldıktan sonra güç kaynağı açılıyor ve zil çalıyor.
II. işlem: Pistonlu hava emme tulumbası kullanılarak

cam fanus içindeki hava boşaltılıyor ve güç kaynağı tekrar açılarak zil çalıyor.

Yapılan bu işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


CEVAP
A

2) Aşağıdaki tabloda sesin farklı ortamlardaki süratleri verilmiştir.Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
C

3) Suyu tatlı olan bir gölde sesin yayılma sürati yaklaşık olarak 1480 m/s’dir.

Göl yüzeyinden tabana gönderilen ses dalgaları 1 saniye sonra geri döndüğüne göre bu noktada gölün derinliği kaç metredir?


CEVAP
D

4) İstisnalar göz ardı edildiğinde sesin katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerde yayılma süratlerinin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
A

5) Sesin yayılma sürati,
I. Sesin şiddeti
II. Ortamın yoğunluğu V III. Ortamın sıcaklığı

faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?


CEVAP
C

6) Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

7) Oluşan ses bir madde ile karşılaştığında,
I. Yansıma
II. İletilme
III. Soğurulma

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?


CEVAP
D

8) Ses dalgasının çarptığı ortamda enerjisini kaybetmesine ve bunun sonucunda yayılamamasına soğurulma denir. Yumuşak ve gözenekli malzemeler, sert ve pürüzsüz malzemelere göre sesi daha iyi soğurur.
Buna göre sesi soğurma amaçlı,
I. Pamuk
II. Keçe
III. Metal

malzemelerinden hangileri kullanılabilir?


CEVAP
B

9) Sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve sesin özellikleriyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?


CEVAP
B

10) Bir öğrenci aşağıdaki gibi radyo ve kutu kullanarak bir düzenek hazırlıyor.Öğrenci kutuyu aşağıdaki malzemelerin hangisiyle kaplarsa radyonun sesini diğerlerine göre daha az duyar?


CEVAP
B

11)

Şekildeki metal kâseye kaşık ile vurulduğunda, ağzı balon ile gergin olarak kaplanmış kavanozun üzerindeki tuz taneciklerinin hareket ettiği gözleniyor.

Yapılan bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


CEVAP
A

12 yorum