Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Sesin Yayılması ve Duyulması (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS: Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Sesin Yayılması ve Duyulması
TESTİN ADI:Sesin Yayılması ve Duyulması
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sesin Yayılması ve Duyulması Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki temel olaylardan hangisi sesin oluşmasını sağlar?


CEVAP
C

2) Songül ve Melike sesin yayılmasını araştırmak için konserve kutuları ve ip kullanarak bir model hazırlamışlardır.İlk olarak aralarında belli bir mesafe varken Melike bir atasözü söylemiş ancak Songül bunu duyamamıştır.Ardından Melike konserve kutusunu ağzına dayayarak aynı atasözünü tekrarlamış, Songül de kulağındaki konserve kutusu sayesinde arkadaşının söylediğini işitebilmiştir.

Yapılan bu etkinliğe göre ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


CEVAP
B

3) Ses ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

4)

Şekil-I’ de yer alan çalar saatin sesi işitilirken, Şekil-II’ deki çalar saatin sesi işitilmemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun açıklaması olabilir?


CEVAP
C

5) Sesin iletilmesi ve yansımasına bağlı olarak bazı teknolojik cihazlar geliştirilmiştir.
Buna göre verilen,
I. Sonar
II. Ultrason
III. Röntgen

cihazlarından hangileri ses özellikleri temel alınarak tasarlanmıştır?


CEVAP
B

6)

Plastik bir çubukla metal, tahta ve cam levhalara aynı şiddetle vurulduğunda farklı sesler işitiliyor.

Buna göre levhalardan çıkan seslerin farklı işitilmesinin nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


CEVAP
A

7)

Yukarıda verilen bilgiden hareketle,
I. Ses sıvı ortamda yayılabilir.
II. Ses gaz ortamda yayılabilir.
III. Ses en hızlı sıvı ortamlarda yayılır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


CEVAP
B

8) Ev içerisinde kapalı bir ortamdayken, sokaktaki iş makinesinin oluşturduğu sesin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
B

9) Uzayda meydana gelen çok şiddetli patlamaların Dünya’dan duyulmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

10) Denizde yüzen iki kişiden başı su seviyesinin üzerinde olan uzaktaki bir teknenin motor sesini duyamazken suyun altında olan teknenin motor sesini duyabilir.

Yukarıdaki örnekten çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki ortamların hangisinde sesin yayılma hızı en yavaştır?


CEVAP
A

14 yorum