Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Yakıtlar (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Yakıtlar
TESTİN ADI:Yakıtlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yakıtlar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I.Gaz yağı
II.İspirto
III.Taş kömürü
Yukarıda verilen yakıtlardan hangileri ham petrolün işlenmesiyle elde edilir?


CEVAP
A

2) Yakıtlar ile ilgili verilen,
I. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılırlar.
II. Petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır.
III. Temel enerji kaynakları Güneş’tir.

yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

3)
I. Linyit
II. Antrasit
III. Turba

Yukarıda verilenlerden hangileri kömür çeşididir?


CEVAP
D

4)
I. Doğal gaz
II. Petrol
III.Rüzgar

Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi yapay katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir?


CEVAP
A

6) Oluşum sürecinin milyonlarca yıl sürdüğü bazı enerji kaynaklarının günümüzdeki hızla tüketilmesi halinde kalan kullanım sürelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir.Tablodaki verilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


CEVAP
C

7) Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir?


CEVAP
A

8)
• Güneş
• Rüzgâr
• Hidroelektrik
• Jeotermal
• Biyokütle

Yukarıda verilen enerji türlerinin ortak özelliği nedir?


CEVAP
C

9) Aşağıdaki grafik 2015 yılı Dünya geneli enerji tüketim oranlarının kaynak bazlı dağılımını göstermektedir.Bu grafiğe göre,
I. Doğal kaynaklardan elde edilen ve kendini yenileyebilen enerjinin, toplam enerji tüketimi içerisindeki payı %9,5 kadardır.
II. Yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin tüketim oranları giderek artmaktadır.
III. Tüketilen enerji çeşitlerinin büyük çoğunluğunu fosil yakıtlar oluşturmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

10) Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci,
I. Solunum sistemi rahatsızlıklarında artış
II. Cilt hastalıklarında artış
III. Soba zehirlenmeleri

örneklerinden hangilerini kullanabilir?


CEVAP
D

11) Fosil yakıt kullanımının artması ile atmosfere salınan sera gazları miktarı artmıştır. Bu durum sebebiyle dünyamız küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen etkilerinden değildir?


CEVAP
C

12)

Yukarıda verilen haberde, ailenin zehirlenmesine neden olan gaz, aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
B

Yorumunu Ekle