Kazanım Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi – Yoğunluk (2019-2020)

6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Yoğunluk
TESTİN ADI:Yoğunluk
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yoğunluk Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bir kenarının uzunluğu a olan küpün hacmi a3 bağıntısı ile bulunur.
Eni a, boyu b, yüksekliği ise c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.c bağıntısı ile bulunur.
Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgenler prizması ve küp şeklindeki tahtaların boyutları cetvel yardımıyla ölçüldüğünde aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor.Ardından küp şeklindeki tahtanın kütlesi hassas terazi ile ölçülüyor.Elde edilen veriler incelendiğinde, dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtanın kütlesinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?


CEVAP
C

2) Aşağıda A ve B saf maddelerine ait kütle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir.Buna göre bu maddeler ile ilgili,
I. Farklı maddelerdir.
II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur.
III. Kütlesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunluğu daha fazladır.

yorumlarından hangileri doğrudur?


CEVAP
A

3) Yoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

4) İçerisinde 80 santimereküp su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüştür. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütle 220 g, su seviyesi ise 100 santimereküp ölçülmüştür.Buna göre cam tüp içine atılan taşın yoğunluğu kaç g/santimereküp’tür?


CEVAP
C

5)Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor.Buna göre, oluşan L ve M cisimlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl değişmiştir?


CEVAP
A

6) Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunluğunun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmesi için,
I. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi
II. Katının sıvıya tam olarak batması
III. Sıvı yoğunluğunun katıdan büyük olması

durumlarından hangilerinin olması gerekir?


CEVAP
B

7) Bir öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar tıpanın yüzdüğünü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözlemliyor.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

8) Birbiri içinde çözünmeyen ve birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle – hacim grafiği aşağıda verilmiştir:Bu sıvılardan eşit hacimde alınıp aynı kaba konulduğunda kaptaki son görüntünün nasıl olması beklenir?


CEVAP
D

9) Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın içinde şekildeki gibi görünmektedirBuna göre hangi sıvının yoğunluğu en fazladır?


CEVAP
A

10) Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığındaki kütle – hacim grafiği aşağıda verilmiştir:Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

11) Şekilde bir miktar buzun, su dolu kapta yüzdüğü görülmektedirBuna göre buz ve su ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

16 yorum