Kazanım Testleri

6. Sınıf İngilizce Kazanım Testi – At the Fair – 2 (2019-2020)

6. Sınıf İngilizce Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:İngilizce
TESTİN KONUSU:At the Fair
TESTİN ADI:At the Fair – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

At the Fair – 2 Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1 – 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

1)
Sam : I dislike ghost trains but we can get on the carrousel and have fun.
Dave : Great idea. – – – -.


CEVAP
A

2) I hate bumper cars. – – – -.


CEVAP
A

3)
Nancy : Would you like to go to the fair?
Hellen : Of course. – – – -.


CEVAP
D

4)
Sam : – – – -?
Jack : It is dangerous. I don’t want to get on it.


CEVAP
C

5)
Sandra : – – – -?
Serena : Carrousel because it is slower.


CEVAP
B

6)
Ron : Fasten your seat belt, please.
Howard : OK. It’s alright.
Ron : Well, – – – -.


CEVAP
D

7)
Mark : Do you like carrousel or ghost train?
Helen : Well, I prefer the ghost train. – – – -.


CEVAP
B

8)
Isabella: What do you think about fairs?
Jane : I think they’re boring. I prefer going to the library and studying.
Isabella : – – – -. I spend time at the library, too.


CEVAP
A

9)
I. No, thanks.
II. Would you like to go camping?
III. I think the woods are dangerous. IV. Why not?

Karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz.


CEVAP
B

10 – 12. sorulara ait doğru seçeneği aşağıda verilen metne göre işaretleyiniz.10) Emily loves – – – – most.


CEVAP
D

11) – – – – is afraid of being in the air.


CEVAP
D

12) Which is true?


CEVAP
C

Yorumunu Ekle