Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Açılar (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Açılar
TESTİN ADI:Açılar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Açılar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösterimlerinden biri değildir?


CEVAP
D

2) Aşağıdaki açılardan hangisi doğru isimlendirilmiştir?


CEVAP
A

3)

Verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur?


CEVAP
C

4) Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 6° fazladır.

Buna göre büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir?


CEVAP
D

5)

Verilen şekle göre aşağıdaki açılardan hangileri komşu açılar değildir?


CEVAP
D

6) Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katıdır.

Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir?


CEVAP
B

7)

Şekilde AC ve BD doğruları O noktasında kesişmektedir.
CEVAP
A

8)

Şekilde [KB ⊥ [KC, B, K, E noktaları ve A, K, D noktaları doğrusaldır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9)


CEVAP
C

10)


CEVAP
A

11)


CEVAP
C

12)


CEVAP
B

21 yorum