Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Alan Ölçme (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Alan Ölçme
TESTİN ADI:Alan Ölçme
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Alan Ölçme Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Kareli kâğıt üzerine çizilmiş ABCD paralelkenarının [DC] kenarına ait yüksekliği kaç santimetredir?


CEVAP
D

2)


CEVAP
A

3)

Şekildeki ABCD paralelkenarında [DH] ⊥ [AB], |DH| = 6 cm ve |BC| = 8 cm’dir.

Paralelkenarın çevre uzunluğu 38 cm olduğuna göre alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
C

4) Alanı 48 santimetrekare olan bir üçgenin tabanının ve bu tabana ait yüksekliğinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
A

5) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

6)

Kareli kâğıt üzerinde verilen boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
B

7) Ali’nin tarlası 4000 metrekaredir. Ahmet’in tarlası Ali’nin tarlasının 2 katından 10 ar fazladır.

Buna göre Ahmet’in tarlası kaç hektardır?


CEVAP
A

8)

Mehmet Amca şekilde ölçüleri verilen bahçesinin bir kısmına sera yapacak, kalanın yarısını ise satacaktır.

Sera yapacağı alan 4 dekar olduğuna göre satacağı alan kaç ardır?


CEVAP
B

9)

Verilen şeklin alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
C

10)

Kenar uzunlukları 12 cm ve 8 cm olan şekildeki dikdörtgende E ve F noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır.

Buna göre AEFB dörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?


CEVAP
B

11)

Bir kenarının uzunluğu 2 cm olan karelerden oluşan kareli kâğıtta verilen şeklin kapladığı toplam alan kaç santimetrekaredir?


CEVAP
C

12) 8 hektarlık bir araziye dikilecek her ağaç için 10 metrekarelik alan ayrılıyor.

Buna göre bu arazinin tamamı ağaçlandırıldığında kaç ağaç dikilmiş olur?


CEVAP
B

1 yorum