Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Çarpanlar ve Katlar (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Çarpanlar ve Katlar
TESTİN ADI:Çarpanlar ve Katlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çarpanlar ve Katlar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Yukarıdaki çarpan ağacına göre A + B + C + D kaçtır?


CEVAP
D

2)
I. 1 ile 50 arasında 7’nin katı olan 7 doğal sayı vardır.
II. 12’nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6’dır.
III. 15’in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
C

3)

Yukarıdaki kartlarda yazılan sayılardan 20’nin çarpanı olan sayıların toplamı kaçtır?


CEVAP
D

4)

Yukarıdaki çarpan ağacına göre A ve B sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


CEVAP
B

5) Mehmet telefonunun dört basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuştur.
CEVAP
A

6) 4326 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen sayı 6 ile tam bölünmez?


CEVAP
B

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


CEVAP
D

8) Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?


CEVAP
C

9) Erdem Bey evine aldığı buzdolabının ücretinin tamamını satıcıya 9 eşit taksit ile ödemiştir.
Erdem Bey’in buzdolabı için ödediği toplam tutar dört basamaklı 3▲50 doğal sayısına eşittir.

Buna göre ▲ kaçtır?


CEVAP
A

10) Ayşe Hemşire 6 günde bir Fatma Hemşire 8 günde bir nöbet tutmaktadır.

İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?


CEVAP
B

11) İki basamaklı 3a sayısı ile ▲ sayısının en büyük ortak böleni 10’dur.

Buna göre ▲ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz?


CEVAP
D

12) 48 kg’lık ve 60 kg’lık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere doldurulacaktır.

Her poşette eşit kütlede pirinç olacağına göre bu işlem için en az kaç poşet gereklidir?


CEVAP
A

14 yorum