Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Çember (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Çember
TESTİN ADI:Çember
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Çember Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)

Yukarıdaki kareli kâğıtta verilen çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?


CEVAP
A

2)

Kareli kâğıtta verilen K, L, M ve N noktalarından ikisi, çizilecek O merkezli çemberin üzerinde olduğuna göre hangi nokta bu çemberin dış bölgesinde yer alır?


CEVAP
B

3) Çevre uzunluğu 32 cm olan karenin içerisine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?


CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi bir daire modeli olabilir?


CEVAP
C

5) Yarıçapının uzunluğu 4 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
D

6) Uzunluğu 132 cm olan bir tel iki eş parçaya ayrılıyor. Bu parçaların uç noktaları birbirine değecek şekilde eş iki çember oluşturuluyor.

Oluşturulan çemberlerden birinin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
B

7)

Kareli kâğıtta verilen üç yarım çemberden oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
C

8) Bir otomobilin 720 m yol gidebilmesi için çapının uzunluğu 80 cm olan bir tekerleğinin kaç tur dönmesi gerekir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
B

9)

Kareli kâğıtta K, L, M, N, O noktaları verilmiştir. Bir öğrenci pergelini iki ucu arasındaki uzaklık 3 birim olacak şekilde açarak pergelin iğneli ucunu kareli kâğıttaki O noktasına koyuyor ve merkezi O noktası olan bir çember çiziyor.

Aşağıdaki noktalardan hangileri çizilen bu çemberin iç bölgesinde yer alır?


CEVAP
C

10) Uzunluğu 96 cm olan bir çemberin üzerinde yer alan iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetredir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
D

11)Bir kenar uzunluğu 18 cm olan karenin çevresi ile aynı uzunluğa sahip çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
B

12)

Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin içinde verilen eş çemberler dikdörtgenin kenarlarına ve birbirlerine birer noktada değmektedirler.

Çemberlerin uzunlukları toplamı 216 cm olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? (pi yerine 3 alınız.)


CEVAP
A

6 yorum