Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Kümeler (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Kümeler
TESTİN ADI:Kümeler
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kümeler Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1)
I. Uğur’un sevdiği günler.
II. Bir basamaklı asal sayılar.
III. Haftanın Ç ile başlayan günleri
IV. 4 ile bölünebilen bazı doğal sayılar.
V. 20 nin bazı çarpanları

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi küme belirtir?


CEVAP
B

2) Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir?


CEVAP
C

3) Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
A

4) A = {20 sayısının asal olmayan çarpanları} kümesi veriliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

5) Kerem’in matematik, fen ve teknoloji, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yıl sonu karne notları sırasıyla 92, 76, 84, 94 ve 89 dur.
Buna göre
I. Kerem’in bu dersler arasından karne notunun 90’dan yüksek olduğu derslerden oluşan kümenin liste yöntemiyle gösterimi {Matematik, Sosyal Bilgiler} şeklindedir.
II. Kerem’in bu dersler arasından karne notunun 85’ten düşük olduğu derslerden oluşan kümenin Venn şeması yöntemi ile gösterimi


III. Kerem’in bu dersler arasından karne notunun 80’den yüksek olduğu derslerinden oluşan kümenin eleman sayısı 3 dür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

6) A = {KARAKARTAL kelimesinin harfleri}
olmak üzere A kümesi için,
I. Eleman sayısı 10’dur.
II. Liste yöntemiyle gösterimi A = {K, A, R, T, L} dır.
III. Venn şeması yöntemi ile gösterimiyukarıdakilerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

7) A = {1, 2, 3, 4}, B = {1, 3, 5} ve C = {2, 4, 6} kümeleri veriliyor

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

8)

Yukarıda A ve B kümelerinin venn şeması yöntemi ile gösterimi verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

9)
A = {KAHRAMANKAZAN kelimesinin harfleri}
B = {KAHRAMANMARAŞ kelimesinin harfleri} kümeleri veriliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


CEVAP
C

10) Bir ressamın yaptığı doğa ve sayılar temalı iki farklı resim açık artırmayla satılacaktır.
Aşağıda açık artırmaya başvuranların tamamını gösteren liste verilmiştir.Doğa temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme A, sayılar temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme B olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
C

11) A = {1, 2, 3} ve A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5}

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle doğrudur?


CEVAP
B

9 yorum