Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Oran (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Oran
TESTİN ADI:Oran
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Oran Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) 3’ün 14’e oranı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilmez?


CEVAP
C

2) 30’un 72’ye oranı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?


CEVAP
A

3) Leblebi ve üzümden oluşan 500 gramlık bir karışımda 200 gram leblebi vardır.

Karışımdaki leblebi miktarının üzüm miktarına oranı kaçtır?


CEVAP
D

4) Aşağıdaki tabloda kız ve erkek öğrenci sayılarının kurslara göre dağılımı verilmiştir.
Tablo: Öğrenci Sayılarının Kurslara Göre DağılımıTabloya göre hangi kurslardaki kız öğrencilerin sayısının o kurstaki tüm öğrencilerin sayısına oranı birbirine eşittir?


CEVAP
A

5) Bir aracın gittiği yolun kalan yola oranı 2/6’dır.

Bu aracın kalan yolunun tüm yola oranı kaçtır?


CEVAP
B

6) Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisinde boyalı bölgelerin alanları toplamının şeklin tamamının alanına oranı 1/3’dir?


CEVAP
D

7) 36 tane oyuncak iki çocuğa 2/7 oranında paylaştırılırsa fazla oyuncak alan çocuk kaç tane oyuncak alır?


CEVAP
A

8) Bir sınıfın kitaplığındaki kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Kitaplıktaki Kitapların Türlerine Göre Dağılımı


Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

9) Bir bahçede 12 elma, 20 kayısı ve 16 armut ağacı vardır.

Bu bahçedeki armut ağaçlarının sayısının tüm ağaçların sayısına oranı kaçtır?


CEVAP
C

10) Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimsizdir?


CEVAP
C

11) Hasan Bey kenar uzunlukları 9 m ve 4 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçesinin 2/3’sine biber, 10 metrekarelik alana ise domates ekiyor.

Bahçedeki biber ekili alanın, ekili olmayan alana oranı kaçtır?


CEVAP
D

12) Serkan bisikletiyle 2 saatte 54 km yol almıştır.

Buna göre Serkan’ın bisikletiyle aldığı yolun geçen süreye oranı m/sn cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
A

Yorumunu Ekle