Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Tam Sayılar (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Tam Sayılar
TESTİN ADI:Tam Sayılar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tam Sayılar Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifade edilen tam sayının işareti diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
C

2) 12, 5, – 7, 0, – 1, 9, – 21 tam sayılarından kaç tanesi pozitiftir?


CEVAP
B

3) – 3’ten büyük +4’ten küçük kaç tane tam sayı vardır?


CEVAP
B

4)

Kareli kâğıtta verilen sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

5) Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
C

6) Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür?


CEVAP
A

7)
I. Tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir.
II. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür.
III. Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


CEVAP
B

8) İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
D

9) K tam sayısının mutlak değeri 3’ten küçük olduğuna göre K’nin alabileceği kaç farklı değer vardır?


CEVAP
D

10) sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
D

12) – 7, 0, + 12, – 3, – 21, +9 tam sayılarından kaç tanesi – 4’ten küçüktür?


CEVAP
A

10 yorum