Kazanım Testleri

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Veri Analizi (2019-2020)

6. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:6. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Veri Analizi
TESTİN ADI:Veri Analizi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Veri Analizi Kazanım Testi
[2019 – 2020]


1) Bir öğrencinin beş günlük ders çalışma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo: Günlük Ders Çalışma SüreleriBu öğrencinin günlük ortalama ders çalışma süresi kaç dakikadır?


CEVAP
B

2) Elif matematik yazılılarının ilk ikisinden 61 ve 56 puan almıştır.

Puanlarının ortalamasının 70 olması için Elif’in üçüncü yazılıdan kaç puan alması gerekir?


CEVAP
D

3) 8 kişilik bir grupta 3 erkek vardır. Erkeklerin kütlelerinin ortalaması 72 kg, kızların kütlelerinin ortalaması 54 kg’dır.

Tüm grubun kütlelerinin ortalaması kaç kilogramdır?


CEVAP
C

4) Bir sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında yaptıkları netlerin sayılarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafik: Net Sayılarına Göre Öğrenci DağılımıBu sınıftaki öğrenciler deneme sınavında ortalama kaç net yapmışlardır?


CEVAP
C

5) Yaş ortalaması 23 olan 11 kişilik bir gruba 35 yaşında bir kişi daha katılırsa grubun yeni yaş ortalaması kaç olur?


CEVAP
A

6) Aşağıdaki tabloda dörder yarışmacıdan oluşan dört takımın bir turnuvada aldığı sayıların yarışmacılara göre dağılımı verilmiştir.
Tablo: Turnuvada Alınan Sayıların Takımlardaki Yarışmacılara Göre DağılımıBuna göre alınan sayılardan oluşan veri grubunun açıklığının en büyük olduğu takım hangisidir?


CEVAP
D

7) 13, 44, x, 26, 38, 23 veri grubunun açıklığı 41 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?


CEVAP
B

8) Aşağıdaki tabloda beş kişiden dördünün yarışı bitirme süreleri verilmiştir.
Tablo: Kişilerin Yarışı Bitirme SüreleriYarışı bitirme sürelerinin açıklığı 27 olduğuna göre Oğuzhan yarışı kaç dakikada bitirmiş olabilir?


CEVAP
D

9) Aşağıdaki tabloda bir ülkenin ithalat ve ihracat miktarlarının yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Tablo: İhracat ve İthalat Miktarlarının Yıllara Göre DağılımıBuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


CEVAP
B

10) Aşağıdaki grafikte bir mağazada satılan A ve B marka ürünlerin yılın ilk dört ayındaki satış sayıları gösterilmiştir.
Grafik: Ürünlerin Satış SayılarıBuna göre hangi ay A ve B marka ürünlerin satış sayılarının açıklığı en küçüktür?


CEVAP
C

11) Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en büyüktür?


CEVAP
A

12) 25, 3, 14, x, 18, 8, 21 veri grubunun aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır?


CEVAP
D

4 yorum